Zasady gry poker Deuce to Seven (2-7) Triple Draw

poker zasady

Starszeństwo układów
W grze 2-7 Triple Draw pulę wygrywa najniższy układ pięciu kart. Najlepszą ręką jest 2-3-4-5-7. As jest tylko najwyższą kartą, a pokery i strity działają na niekorzyść gracza. Ponieważ asy liczą się jako wysokie karty, 2-3-4-5-A nie jest uznawany za strita, ale za „Ace high” (wysoka karta: as).

Gracze
W rozdaniu może uczestniczyć do 6 graczy.

Krupier/Rozdający (dealer)
W grze 2-7 Triple Draw pozycję rozdającego wskazuje tzw. przycisk dealera („dealer button”). Pozycja rozdającego przesuwa się między graczami zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Stawki w ciemno (blinds)
W pokerze 2-7 Triple Draw stosuje się dwie obowiązkowe stawki w ciemno („blinds”): małą w ciemno („small blind”) i dużą w ciemno („big blind”). Gracze wykładają stawki w ciemno przed rozdaniem kart. Gracz na lewo od dealera stawia small blind, a następny gracz w kolejności – big blind.
Stawki w ciemno uznaje się za zakłady „live” („żywe”). Jeśli wyłożyłeś już stawkę w ciemno, to musisz tylko postawić różnicę pomiędzy stawką w ciemno, a aktualnym zakładem, o ile taka różnica istnieje. Gracze w ciemno mają w swojej kolejce możliwość spasowania (fold), sprawdzenia (check), wejścia (call) albo podbicia (raise).

Rozdanie (deal)
Każdy gracz otrzymuje pięć zakrytych kart.

Losowania (draws)
Po pierwszej rundzie licytacji każdy gracz może odrzucić od 0 do 5 kart i wylosować nowe karty. Po każdym losowaniu odbywa się kolejna runda licytacji. Sytuacja powtarza się aż do momentu, w którym każdy z graczy uczestniczących jeszcze w rozdaniu ma za sobą trzy losowania. Każdy gracz ma 30 sekund na wylosowanie kart, a jeśli nie wylosuje w tym czasie, pozostaje w pozycji pat (losowanie 0 kart) i nie może ani stawiać, ani podbić puli po losowaniu. Jeśli wykona ruch na czas w trakcie następnego losowania, będzie mógł uczestniczyć w danej rundzie licytacji.
Aby przystąpić do losowania, kliknij karty, które chcesz odrzucić i naciśnij przycisk „Discard” (odrzuć). Karty, które wybrałeś do odrzucenia, zostaną oznaczone kolorem szarym. Przed naciśnięciem przycisku „Discard” możesz zmienić wybór. W tym celu wystarczy ponownie kliknąć zaznaczoną na szaro kartę.

Kolejność licytacji
W 2-7 Triple Draw są cztery rundy licytacji i taka sama struktura limitów, jak w pokerze Texas Hold’em. Pierwsza runda odbywa się po otrzymaniu przez każdego z graczy pięciu kart. W tej rundzie gracz na lewo od dużej w ciemno (big blind) wykonuje ruch jako pierwszy. W kolejnych rundach, po każdym losowaniu, pierwszym aktywnym jest gracz na lewo od przycisku dealera (dealer button). Zarówno gracze, którzy wyłożyli stawkę w ciemno (blind), jak i pozostali, mogą podbić pulę.

Wyłożenie kart (showdown)
Po rozdaniu wszystkich kart i zakończeniu ostatniej licytacji, gracze pokazują swoje układy kart, aby wyłonić zwycięzcę. Ręka z najlepszymi pięcioma kartami wygrywa pulę. Jeśli dwóch lub więcej graczy ma taki sam układ na ręce, pulę dzieli się między nich.
Jeśli licytowano po ostatnim losowaniu, to gracz, który stawiał jako ostatni lub podbijał musi pokazać swoją rękę jako pierwszy. Jeśli nie było licytacji, pierwszy gracz pozostający w grze na lewo od rozdającego pokazuje swoje karty jako pierwszy.

Niewystarczająca ilość kart
Gdy zabraknie kart, aby zakończyć losowanie, tasuje się odrzucone karty i wykorzystuje się je do dokończenia losowania. Gracz nigdy nie otrzyma z powrotem kart, które sam odrzucił, ale może otrzymać karty odrzucone przez innego gracza.

poker w kasyno


poker gra przez vpn